Stemming

Motie Atsma en Jan de Vries over onderzoek naar de haalbaarheid van topsportprogramma's voor alle ministeries

80,7 %
19,3 %


PvdA

PVV

SGP

D66

Lid-Verdonk

PvdD

SP

VVD

CU

CDA

GL


31 700 XVI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009

nr. 19
MOTIE VAN DE LEDEN ATSMA EN JAN DE VRIES

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 oktober 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het kabinet de ambitie ondersteunt om met de Nederlandse topsport(ers) wereldwijd een plaats in de «top tien» na te streven;

overwegende, dat de positie van sporttalenten en topsporters extra aandacht verdient;

overwegende, dat topsporters vaak een voorbeeldfunctie en ambassadeursrol vervullen;

stelt vast, dat het Ministerie van Defensie een programma heeft ontwikkeld voor sporttalenten en topsporters, waardoor een sportcarrière met een maatschappelijke functie kan worden gecombineerd;

verzoekt de regering voor alle ministeries de haalbaarheid van een dergelijk programma met topsportselecties te onderzoeken en uit te werken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Atsma

Jan de Vries


Motie Atsma en Jan de Vries over onderzoek naar de haalbaarheid van topsportprogramma's voor alle ministeries

2008-10-27
Dossier: 31700-XVI
Indiener(s): Jan de Vries (CDA), Joop Atsma (CDA)
Onderwerpen: begroting cultuur en recreatie financiƫn organisatie en beleid sport werk zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-XVI-19.html