Kamerstuk 31700-XVI-37

Motie-Van Gerven over financiële problemen die ontstaan door de zorgpremie wanneer kinderen 18 jaar worden

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009


22,7 %
77,3 %

CU

CDA

PvdA

SGP

VVD

PvdD

D66

Lid-Verdonk

PVV

SP

GL


31 700 XVI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009

nr. 37
MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 5 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat veel gezinnen financiële problemen ondervinden door de zorgpremie wanneer (schoolgaande) kinderen achttien jaar worden, mede doordat veel voorzieningen zoals de kinderbijslag wegvallen;

verzoekt de regering met een voorstel te komen om deze problemen op te lossen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven