Stemming

Motie Leijten over onderzoek naar winstuitkering in de AWBZ-zorg

30,7 %
69,3 %


Verdonk

VVD

PvdA

SP

PVV

PvdD

CDA

D66

CU

SGP

GL


31 700 XVI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009

nr. 117
MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 21 januari 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat ook het kabinet stelt dat de AWBZ geen sector is die zich leent voor marktwerking;

constaterende, dat veel zorginstellingen bestaan uit een woud van stichtingsvormen, coöperaties, bv’s, en dat er zelfs winst wordt uitgekeerd aan derden;

verzoekt de regering onderzoek te doen naar de mate waarin winstuitkering in de AWBZ-zorg voorkomt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten


Motie Leijten over onderzoek naar winstuitkering in de AWBZ-zorg

2009-01-21
Dossier: 31700-XVI
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-XVI-117.html