Stemming

Motie Agema over het niet zonder gevolgen blijven van het veroorzaken van financiële debacles bij Philadelphia Zorg

23,3 %
76,7 %


Verdonk

SGP

PvdD

SP

PVV

CU

D66

VVD

GL

PvdA

CDA


31 700 XVI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009

nr. 118
MOTIE VAN HET LID AGEMA

Voorgesteld 21 januari 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering te bewerkstelligen dat het veroorzaken van financiële debacles niet zonder gevolgen blijft voor de vertrokken bestuurders, commissarissen en toezichthouders van Philadelphia Zorg,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agema


Motie Agema over het niet zonder gevolgen blijven van het veroorzaken van financiële debacles bij Philadelphia Zorg

2009-01-21
Dossier: 31700-XVI
Indiener(s): Fleur Agema (PVV)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-XVI-118.html