Kamerstuk 31700-XVI-15

Motie Leijten en Langkamp over een actieplan buurtsport

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009


23,3 %
76,7 %

CU

Lid-Verdonk

PVV

SP

PvdA

VVD

GL

SGP

D66

CDA

PvdD


31 700 XVI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009

nr. 15
MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN LANGKAMP

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 oktober 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering een Actieplan Buurtsport te ontwikkelen voor ouderen en chronisch zieken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Langkamp