Kamerstuk 31700-XVI-135

Motie Agema over het wegnemen van de personeelstekorten in de langdurige zorg

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009


29,3 %
70,7 %

PvdD

VVD

PvdA

D66

Verdonk

CDA

SGP

PVV

GL

CU

SP


31 700 XVI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009

nr. 135
MOTIE VAN HET LID AGEMA

Voorgesteld 16 april 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering de personeelstekorten in de langdurige zorg te erkennen, te inventariseren en met een concreet en afrekenbaar plan te komen om deze problemen op te lossen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agema