Stemming

Motie Leijten over bescherming van het personeel dat melding maakt van misstanden

24,7 %
75,3 %


SP

Verdonk

PvdD

CDA

CU

D66

PVV

GL

PvdA

SGP

VVD


31 700 XVI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009

nr. 137
MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 16 april 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat veel personeelsleden zich niet beschermd of zelfs bedreigd voelen wanneer zij eventuele misstanden zouden willen melden;

verzoekt de regering te regelen dat personeel tijdens het onderzoek naar een melding bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg over slechte kwaliteit van zorg, niet op non-actief kan worden gesteld of kan worden ontslagen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten


Motie Leijten over bescherming van het personeel dat melding maakt van misstanden

2009-04-16
Dossier: 31700-XVI
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-XVI-137.html