Wetsvoorstel 30372 - 24 november 2005

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 14 februari 2013
Status: Het wetsvoorstel is op 14 februari 2013 door de Kamer aanvaard
Nota van wijziging
Brief lid / fractie
Brief lid / fractie
Brief Kamer
Brief Kamer
Brief regering
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)