Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 14 februari 2013
Status: Aangenomen
Nota van wijziging
Brief lid / fractie
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)