Kamerstuk 30372-49

Amendement van de leden Van Toorenburg en Segers ter vervanging van nr. 28 over het uitsluiten van belastingwetten van een referendum

Dossier: Voorstel van wet van de leden Heijnen, Voortman en Schouw houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum)

Gepubliceerd: 14 februari 2013
Indiener(s): Gert-Jan Segers (CU), Madeleine van Toorenburg (CDA)
Onderwerpen: recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30372-49.html
ID: 30372-49

41,3 %
58,7 %

PVV

GL

50PLUS

VVD

CDA

CU

SGP

D66

PvdA

PvdD

SP


Nr. 49 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN TOORENBURG EN SEGERS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 281

Ontvangen 14 februari 2013

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 5 wordt, onder verlettering van de overige onderdelen, een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

e. belastingwetten als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen;.

Toelichting

Dit amendement beoogt belastingwetten uit te sluiten als voorwerp van een raadgevend referendum.

Van Toorenburg Segers