Kamerstuk 30372-18

Wet raadgevend referendum; Brief van de leden Kalma en van Der Ham

Dossier: Voorstel van wet van de leden Heijnen, Voortman en Schouw houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum)

Gepubliceerd: 31 oktober 2008
Indiener(s):
Onderwerpen: bestuur bestuursrecht organisatie en beleid recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30372-18.html
ID: 30372-18

30 372
Voorstel van wet van de leden Kalma, Duyvendak en Van der Ham, houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum)

nr. 18
BRIEF VAN DE LEDEN KALMA EN VAN DER HAM

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 29 oktober 2008

Hierbij delen wij u mede dat in verband met het vertrek uit de Kamer van de heer Duyvendak zijn plaats als tweede initiatiefnemer zal worden overgenomen door mevrouw Halsema.

Kalma

Van der Ham