Kamerstuk 30372-41

Brief van het lid Heijnen inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

Dossier: Voorstel van wet van de leden Heijnen, Voortman en Schouw houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum)

Gepubliceerd: 8 februari 2013
Indiener(s): Pierre Heijnen (PvdA)
Onderwerpen: recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30372-41.html
ID: 30372-41

Nr. 41 BRIEF VAN HET LID HEIJNEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 februari 2013

Hierbij deel ik u mede dat in verband met het vertrek uit de Kamer van mevrouw Sap de verdediging van het dit initiatiefvoorstel zal worden voortgezet door mevrouw Voortman.

Heijnen