Kamerstuk 30372-50

Amendement van de leden Van Toorenburg en Segers ter vervanging van nr. 30 over het uitsluiten van socialezekerheidswetten van een referendum

Dossier: Voorstel van wet van de leden Heijnen, Voortman en Schouw houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum)

Gepubliceerd: 14 februari 2013
Indiener(s): Madeleine van Toorenburg (CDA), Gert-Jan Segers (CU)
Onderwerpen: recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30372-50.html
ID: 30372-50

41,3 %
58,7 %

GL

CU

VVD

SGP

PVV

D66

50PLUS

CDA

PvdA

SP

PvdD


Nr. 50 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN TOORENBURG EN SEGERS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 301

Ontvangen 14 februari 2013

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 5 wordt, onder verlettering van de overige onderdelen, een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

e. socialezekerheidswetten;.

Toelichting

Dit amendement beoogt socialezekerheidswetten uit te sluiten als voorwerp van een raadgevend referendum. Onder socialezekerheidswetten worden zowel de sociale verzekeringen (volks- en werknemersverzekeringen) begrepen als de sociale voorzieningen (o.a. bijstand en arbeidsongeschiktheid jong gehandicapten).

Van Toorenburg Segers