Stemming

Wet raadgevend referendum; Amendement van het lid Schinkelshoek c.s. ter vervanging van Dat gedrukt onder nr. 19

41,3 %
58,7 %


50PLUS

CDA

SP

PvdD

GL

D66

PVV

SGP

VVD

CU

PvdA


30 372
Voorstel van wet van de leden Kalma, Halsema en Van der Ham, houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum)

nr. 24
AMENDEMENT VAN HET LID SCHINKELSHOEK C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 191

Ontvangen 17 februari 2009

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd

A. De zinsnede «tienduizend kiesgerechtigden» wordt vervangen door: veertigduizend kiesgerechtigden.

B. De zinsnede «ten minste driehonderdduizend kiesgerechtigden» wordt vervangen door: zeshonderdduizend kiesgerechtigden.

II

In artikel 33, tweede lid, wordt «tienduizend» telkens vervangen door: veertigduizend.

III

In artikel 34, tweede lid, wordt de zinsnede «tienduizend of meer verzoeken» vervangen door: veertigduizend of meer verzoeken.

IV

In artikel 45, tweede lid, wordt «driehonderdduizend» telkens vervangen door: zeshonderdduizend.

V

In artikel 46, tweede lid, wordt de zinsnede «driehonderdduizend of meer ondersteunverklaringen» vervangen door: zeshonderdduizend of meer ondersteunverklaringen.

Toelichting

Dit amendement beoogt de drempels voor zowel het inleiden verzoek als het definitieve verzoek tot het houden van een referendum op het niveau te brengen zoals indertijd vastgelegd in de Tijdelijke referendumwet.

Schinkelshoek

Griffith

Anker


XNoot
1

Vervanging in verband met wijziging van de ondertekening.