Stemming

Motie Van der Staaij c.s. over aanhouden van het wetsvoorstel

41,3 %
58,7 %


PvdD

GL

PVV

PvdA

D66

SGP

VVD

SP

50PLUS

CDA

CU


30 372
Voorstel van wet van de leden Kalma, Halsema en Van der Ham, houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum)

nr. 34
MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S.

Voorgesteld 25 maart 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de invoering van een raadgevend correctief referendum een zo belangrijke staatsrechtelijke verandering inhoudt, dat het aanbeveling verdient daartoe niet over te gaan voordat de Grondwet heeft geregeld over welke onderwerpen een dergelijk referendum kan worden gehouden en onder welke omstandigheden een afwijzende uitslag «geldig» is;

verzoekt de indieners het wetsvoorstel aan te houden totdat beide Kamers zich hebben uitgesproken over hun initiatiefvoorstel houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij

Schinkelshoek

Griffith

Anker


Voorstel van wet van de leden Kalma, Halsema en Van der Ham, houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum)

2010-03-25
Dossier: 30372
Indiener(s): Ed Anker (CU), Kees van der Staaij (SGP), Jan Schinkelshoek (CDA), Laetitia Griffith (VVD)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30372-34.html