Kamerstuk 30372-47

Gewijzigd amendement van het lid Van Toorenburg ter vervanging van nr. 44 over de volledige controle van alle ingediende verzoeken

Dossier: Voorstel van wet van de leden Heijnen, Voortman en Schouw houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum)

Gepubliceerd: 14 februari 2013
Indiener(s): Madeleine van Toorenburg (CDA)
Onderwerpen: recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30372-47.html
ID: 30372-47
Origineel: 30372-44

41,3 %
58,7 %

VVD

D66

50PLUS

PVV

PvdA

SGP

SP

GL

PvdD

CU

CDA


Nr. 47 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN TOORENBURG TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 441

Ontvangen 14 februari 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel 35 komt te luiden:

Artikel 35

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld voor de controle van alle verzoeken die niet reeds op grond van artikel 34, derde lid, onder a tot en met c, ongeldig zijn verklaard.

II

Artikel 47 komt te luiden:

Artikel 47

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld voor de controle van alle verzoeken die niet reeds op grond van artikel 46, derde lid, onder a tot en met c, ongeldig zijn verklaard.

Toelichting

Dit amendement beoogt een steekproefsgewijze controle van de geldigheid van de handtekeningen te vervangen door een volledige, waterdichte controle. Elke twijfel dient redelijkerwijs te worden uitgebannen.

Van Toorenburg