Kamerstuk 30372-5

Wet raadgevend referendum; Brief van de Kiesraad over het verzoek om advies uit te brengen over het initiatiefwetsvoorstel

Dossier: Voorstel van wet van de leden Heijnen, Voortman en Schouw houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum)

Gepubliceerd: 18 januari 2006
Indiener(s):
Onderwerpen: bestuur bestuursrecht organisatie en beleid recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30372-5.html
ID: 30372-5

30 372
Voorstel van wet van de leden Dubbelboer, Duyvendak en Van der Ham, houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum)

nr. 5
BRIEF VAN DE KIESRAAD

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 december 2005

Bij de brief van 19 december 2005 (zie bijlage) heeft u namens de Tweede Kamer de Kiesraad verzocht advies uit te brengen over het voorstel van wet van de leden Dubbelboer, Duyvendak en Van der Ham, houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum, Kamerstukken II 30 372). De Kiesraad zal gaarne voldoen aan dit verzoek. De Raad is helaas niet in de gelegenheid om op korte termijn advies uit te brengen vanwege al voorliggende adviesaanvragen en het beslag dat op de Raad wordt gelegd in verband met de komende gemeenteraadsverkiezingen.

H. R. B. M. Kummeling

Voorzitter

BIJLAGE

Aan de Kiesraad

t.a.v. de voorzitter,

prof. mr. H.R.B.M. Kummeling

Den Haag, 19 december 2005

Op 15 december 2005 heeft de Kamer op grond van artikel 30 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal besloten, de Kiesraad advies te vragen over het wetvoorstel van de leden Dubbelboer, Duyvendak en Van der Ham houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum) (Kamerstuk 30 372).

Ik verzoek u de Kamer te informeren of u aan dit verzoek kunt voldoen.

Met vriendelijke groet,

Plv. Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Ten Hoopen