Kamerstuk 30372-11

Wet raadgevend referendum; Brief i.v.m. de vervanging van de heer Dubbelboer door de heer Karma als tweede initiatiefnemer

Dossier: Voorstel van wet van de leden Heijnen, Voortman en Schouw houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum)

Gepubliceerd: 6 juni 2007
Indiener(s):
Onderwerpen: bestuur bestuursrecht organisatie en beleid recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30372-11.html
ID: 30372-11

30 372
Voorstel van wet van de leden Dubbelboer, Duyvendak en Van der Ham, houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum)

nr. 11
BRIEF VAN DE LEDEN DUYVENDAK EN VAN DER HAM

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 5 juni 2007

Hierbij delen wij u mede dat in verband met het vertrek uit de Kamer van de heer Dubbelboer zijn plaats als eerste initiatiefnemer zal worden overgenomen door de heer Kalma.

Duyvendak

Van der Ham