Kamerstuk 30372-35

Motie Heijnen over geschikt maken van DigiD voor het indienen van inleidende referendumverzoeken en ondersteuningsverklaringen

Dossier: Voorstel van wet van de leden Heijnen, Voortman en Schouw houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum)

Gepubliceerd: 25 maart 2010
Indiener(s): Pierre Heijnen (PvdA)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30372-35.html
ID: 30372-35

30 372
Voorstel van wet van de leden Kalma, Halsema en Van der Ham, houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum)

nr. 35
MOTIE VAN HET LID HEIJNEN

Voorgesteld 25 maart 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat DigiD overheidsinstellingen in staat stelt om de identiteit van burgers te verifiëren;

overwegende, dat het indienen van inleidende referendumverzoeken en ondersteuningsverklaringen via DigiD in vergelijking met de gang naar het gemeentehuis een factor vier minder administratieve lasten zou opleveren;

overwegende, dat een applicatie om DigiD geschikt te maken voor inleidende verzoeken en ondersteuningsverklaringen technisch eenvoudig te ontwikkelen is;

van mening, dat het verzamelen van bovengenoemde gegevens via DigiD betrouwbaarder is dan het verzamelen van handtekeningen en bovendien gebruiksvriendelijker;

verzoekt de regering te bewerkstelligen dat DigiD geschikt wordt voor het indienen van inleidende referendumverzoeken en ondersteuningsverklaringen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Heijnen