Kamerstuk 30372-20

Wet raadgevend referendum; Amendement van het lid Schinkelshoek

Dossier: Voorstel van wet van de leden Heijnen, Voortman en Schouw houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum)

Gepubliceerd: 10 februari 2009
Indiener(s): Jan Schinkelshoek (CDA)
Onderwerpen: bestuur bestuursrecht organisatie en beleid recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30372-20.html
ID: 30372-20
Wijzigingen: 30372-25

30 372
Voorstel van wet van de leden Kalma, Halsema en Van der Ham, houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum)

nr. 20
AMENDEMENT VAN HET LID SCHINKELSHOEK

Ontvangen 10 februari 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 3 komt als volgt te luiden:

Artikel 3

De uitslag van een referendum geldt als een raadgevende uitspraak tot afwijzig, indien een meerderheid zich in afwijzende zin uitspreekt en deze meerderheid ten minste dertig procent omvat van hen die gerechtigd waren aan het referendum deel te nemen.

Toelichting

Dit amendement beoogt een opkomstdrempel in te voeren die overeenkomt met de opkomstdrempel zoals indertijd vastgelegd in de Tijdelijke referendumwet.

Schinkelshoek