Kamerstuk 30372-25

Wet raadgevend referendum; Gewijzigd Amendement van het lid Griffith c.s. ter vervanging van Dat gedrukt onder nr. 20

Dossier: Voorstel van wet van de leden Heijnen, Voortman en Schouw houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum)

Gepubliceerd: 17 februari 2009
Indiener(s): Laetitia Griffith (VVD)
Onderwerpen: bestuur bestuursrecht organisatie en beleid recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30372-25.html
ID: 30372-25
Origineel: 30372-20

41,3 %
58,7 %

GL

SGP

SP

CDA

CU

PvdA

50PLUS

VVD

PvdD

PVV

D66


30 372
Voorstel van wet van de leden Kalma, Halsema en Van der Ham, houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum)

nr. 25
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID GRIFFITH C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 20

Ontvangen 17 februari 2009

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel 3 komt als volgt te luiden:

Artikel 3

De uitslag van een referendum geldt als een raadgevende uitspraak tot afwijzing, indien een meerderheid zich in afwijzende zin uitspreekt en deze meerderheid ten minste dertig procent omvat van hen die gerechtigd waren aan het referendum deel te nemen.

II

Artikel 83 wordt vervangen door:

Artikel 83

Het centraal stembureau stelt vervolgens vast of een meerderheid zich tegen de aan het referendum onderworpen wet heeft uitgesproken en, indien dit het geval is, of die meerderheid ten minste dertig procent omvat van hen die gerechtigd waren aan het referendum deel te nemen.

Toelichting

Dit amendement beoogt een opkomstdrempel in te voeren die overeenkomt met de opkomstdrempel zoals indertijd vastgelegd in de Tijdelijke referendumwet.

Griffith

Schinkelshoek

Anker