Kamerstuk 30372-39

Brief van het lid Van der Ham over verdediging van het initiatiefvoorstel

Dossier: Voorstel van wet van de leden Heijnen, Voortman en Schouw houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum)

Gepubliceerd: 24 oktober 2011
Indiener(s): Boris van der Ham (D66)
Onderwerpen: recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30372-39.html
ID: 30372-39

Nr. 39 BRIEF VAN HET LID VAN DER HAM

Ontvangen 24 oktober 2011

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Hierbij deel ik u mede dat in verband met het vertrek uit de Kamer van de heer Kalma, zijn plaats als eerste initiatiefnemer zal worden overgenomen door de heer Heijnen. De plaats van mevrouw Halsema als tweede initiatiefnemer zal in verband met haar vertrek uit de Kamer worden overgenomen door mevrouw Sap. Tot slot zal mijn plaats, als derde initiatiefnemer, worden overgenomen door de heer Schouw.

Van der Ham