Gepubliceerd: 10 februari 2009
Indiener(s):
Onderwerpen: bestuur bestuursrecht organisatie en beleid recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30372-23.html
ID: 30372-23

30 372
Voorstel van wet van de leden Kalma, Halsema en Van der Ham, houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum)

nr. 23
AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAK

Ontvangen 10 februari 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 5, onderdeel f, vervalt, onder verlettering van de overige onderdelen.

Toelichting

Dit amendement maakt het mogelijk om een raadgevend referendum te organiseren over rijkswetten, waaronder rijkswetten tot goedkeuring van verdragen. Hiermee wordt ook de mogelijkheid geboden om referenda te houden over de belangrijkste verdragen in het kader van de Europese Unie.

Van Raak