Wetsvoorstel 36176 - 18 juli 2022

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 6 juni 2023
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Brief regering
Brief regering
Amendement
Stemmen - uitstellen
Stemmen - uitstellen
Stemmen - uitstellen
Stemmen - uitstellen
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Amendement
Amendement
Amendement
Ter informatie
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief regering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd