Kamerstuk 36176-13

Amendement van het lid Kwint over het uitbreiden van de investeringsverplichting naar commerciƫle mediadiensten als zodanig

Dossier: Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product

Gepubliceerd: 21 maart 2023
Indiener(s): Peter Kwint (SP)
Onderwerpen: cultuur en recreatie media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36176-13.html
ID: 36176-13

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID KWINT

Ontvangen 21 maart 2023

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel A, vervalt in voorgesteld artikel 3.29a in de begripsbepaling van «commerciële mediadienst op aanvraag», in de begripsaanduiding «op aanvraag» en wordt in de gegeven definitie na «mediadienst» ingevoegd «, al dan niet op aanvraag,».

II

In artikel I, onderdeel B, vervalt in het voorgestelde artikel 3.29e, eerste lid, «op aanvraag».

III

In artikel I, onderdeel B, vervalt in het voorgestelde artikel 3.29i, eerste lid, «op aanvraag».

IV

In artikel I, onderdeel C, vervalt in het voorgestelde titelopschrift «op aanvraag».

Toelichting

Het wetsvoorstel in haar huidige vorm legt alleen een investeringsverplichting op aan aanbieders van video on demand-diensten. In een eerdere fase was de geplande reikwijdte van het wetsvoorstel breder en zouden ook omroepen, zowel commercieel als publiek, deze investeringsverplichting opgelegd krijgen. Na verzet van de omroepen – ze zeggen zelf al genoeg te investeren in Nederlandse producties – is deze verplichting geschrapt. Echter, waar de publieke omroepen inzicht hebben gegeven in hoeveel ze daadwerkelijk investeren, hebben de commerciële omroepen met een beroep op concurrentiegevoelige informatie ervoor gekozen om dit niet te doen. Ze krijgen dus vrijstelling van een investering, maar hoeven hier geen bewijs voor aan te leveren. Indiener vindt dat slecht verklaarbaar en kiest er dus voor om ook voor het lineaire deel van hun programmering, commerciële omroepen deze investeringsverplichting op te leggen.

Kwint