Kamerstuk 36176-22

Motie van de leden Mohandis en Kwint over een regeling voor het bijdragen aan de ontwikkeling van Nederlandse content

Dossier: Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product

Gepubliceerd: 22 maart 2023
Indiener(s): Mohammed Mohandis (PvdA), Peter Kwint (SP)
Onderwerpen: cultuur en recreatie media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36176-22.html
ID: 36176-22

76,5 %
22,8 %

PVV

PvdD

SGP

Fractie Den Haan

SP

BBB

D66

Volt

FVD

BIJ1

CU

Omtzigt

PvdA

G√ľndogan

CDA

Groep Van Haga

DENK

GL

JA21

VVD


Nr. 22 MOTIE VAN DE LEDEN MOHANDIS EN KWINT

Voorgesteld 22 maart 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat videoplatforms zoals Facebook, TikTok, Instagram en YouTube een groot marktaandeel in Nederland hebben en daarbij hoge advertentie-inkomsten genereren;

constaterende dat in België deze videoplatforms ook vallen onder de stimuleringsregeling en hun bijdrage moeten leveren aan Vlaamse content;

van mening dat iedereen die verdient aan Nederlandse content ook moet bijdragen aan de ontwikkeling ervan;

verzoekt de regering te onderzoeken hoe de Vlaamse regering dit heeft vormgegeven en hoe deze regeling eventueel toepasbaar zou kunnen zijn in Nederland, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Mohandis

Kwint