Stemming

Gewijzigd amendement van het lid Werner c.s. ter vervanging van nr. 28 over regelen dat alle producties behalve sport als Nederlands cultureel audiovisueel product kunnen kwalificeren doch ten minste 50% van het te investeren bedrag aangewend wordt voor de oorspronkelijke categorieën Nederlands cultureel audiovisueel product

55,0 %
44,3 %


D66

PvdD

Groep Van Haga

Fractie Den Haan

DENK

FVD

CU

VVD

CDA

Volt

SP

PvdA

JA21

GL

BIJ1

BBB

SGP

Omtzigt

PVV


Nr. 29 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID WERNER C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 28

Ontvangen 21 april 2023

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel B, wordt in het voorgestelde artikel 3.29f, aanhef, «die een documentairefilm, documentaireserie, dramaserie of speelfilm is, en» vervangen door «niet zijnde een verslag of de weergave van een of meer sportevenementen of sportwedstrijden, die».

II

In artikel I, onderdeel B, wordt in het voorgestelde artikel 3.29g na het derde lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 3a. Ten minste de helft van het te investeren bedrag wordt aangewend ten behoeve van media-aanbod dat kwalificeert als Nederlands cultureel audiovisueel product en een documentairefilm, documentaireserie, dramaserie of speelfilm is.

Toelichting

Nederlandse cultureel audiovisueel producten zijn waardevol omdat ze onze identiteit vertegenwoordigen, het verbindt ons en geeft kennis over onszelf, over anderen en over de samenleving. Het is belangrijk dat naast het toegenomen internationale aanbod de kijker in Nederland toegang heeft tot aanbod waarin deze zichzelf en de directe wereld om zich heen kan herkennen. Daarom wordt met dit wetsvoorstel een investeringsverplichting voor grote streamingsdiensten opgelegd. De bedoeling is om het Nederlands cultureel audiovisueel product te beschermen en te waken voor een verdringingsmechanisme van internationale content.

In het huidige wetsvoorstel wordt voorgesteld dat enkel documentaire- of speelfilms en documentaire- of dramaseries in aanmerking komen voor deze investeringsverplichting. Indieners van dit amendement zijn van mening dat niet alleen (documentaire- of speel)films en (documentaire- of drama)series waardevolle producties zijn, maar dat alle Nederlandse producties dat zijn. Daarom wordt met dit amendement voorgesteld om voor de helft van de investeringsverplichting de genoemde genres te schrappen en alle genres, met uitzondering van sport, onder deze wet te laten vallen. Bijkomend voordeel is dat er goed ingespeeld kan worden op innovaties.

Werner Van Strien Martin Bosma Pouw-Verweij Van der Plas Van Haga Kerseboom Omtzigt


Gewijzigd amendement van het lid Werner c.s. ter vervanging van nr. 28 over regelen dat alle producties behalve sport als Nederlands cultureel audiovisueel product kunnen kwalificeren doch ten minste 50% van het te investeren bedrag aangewend wordt voor de oorspronkelijke categorieën Nederlands cultureel audiovisueel product

2023-04-21
Dossier: 36176
Indiener(s): Caroline van der Plas (BBB), Wybren van Haga (BVNL), Lucille Werner (CDA), Martin Bosma (PVV), Nicki Pouw-Verweij (BBB), Simone Kerseboom (FVD), Pieter Omtzigt (Omtzigt), Pim van Strien (VVD)
Onderwerpen: cultuur en recreatie media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36176-29.html