Kamerstuk 36176-25

Motie van de leden Werner en Wuite over een jaarlijks overzicht van onder de investeringsverplichting vallende producties

Dossier: Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product

Gepubliceerd: 22 maart 2023
Indiener(s): Lucille Werner (CDA)
Onderwerpen: cultuur en recreatie media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36176-25.html
ID: 36176-25

85,9 %
13,4 %

DENK

BBB

Volt

BIJ1

PVV

CU

GL

D66

CDA

SGP

PvdA

VVD

FVD

Omtzigt

JA21

SP

PvdD

Groep Van Haga

Fractie Den Haan


Nr. 25 MOTIE VAN DE LEDEN WERNER EN WUITE

Voorgesteld 22 maart 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een investeringsverplichting ingevoerd wordt voor grote streamingdiensten;

overwegende dat deze verplichting bedoeld is om Nederlandse culturele producties te beschermen, maar dat onduidelijk is hoe de genres en criteria in de praktijk werken en of het beoogde doel behaald wordt;

verzoekt de regering om jaarlijks een overzicht naar de Kamer te sturen waarin staat welke producties afgelopen jaar onder de investeringsverplichting vielen en hoe deze producties aan de criteria en genres voldoen zoals opgesteld in de Wet investeringsverplichting,

en gaat over tot de orde van de dag.

Werner

Wuite