Stemming

Gewijzigde motie van de leden Kwint en Wuite over onderzoek naar een investeringsverplichting of heffing gericht op audiostreamingpartijen ter ondersteuning van de Nederlandse audiosector (t.v.v. 36176-24)

53,7 %
45,6 %


Fractie Den Haan

Omtzigt

JA21

CU

D66

CDA

Groep Van Haga

PvdD

Volt

FVD

GL

BIJ1

BBB

VVD

DENK

PvdA

SGP

PVV

SP


Nr. 36 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN WUITE TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 24

Voorgesteld 23 maart 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet voornemens is om een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product in te voeren,

constaterende dat audiostreamers niet in dit wetsvoorstel zijn meegenomen,

van mening dat ook in de audiosector in al haar diversiteit noodzaak bestaat in het Nederlands cultureel product te ondersteunen,

verzoekt de regering spoedig te onderzoeken of en hoe er gekomen kan worden tot een investeringsverplichting of een heffing gericht op audiostreamingpartijen, met als doel het ondersteunen van de Nederlandse audiosector,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kwint

Wuite


Gewijzigde motie van de leden Kwint en Wuite over onderzoek naar een investeringsverplichting of heffing gericht op audiostreamingpartijen ter ondersteuning van de Nederlandse audiosector (t.v.v. 36176-24)

2023-03-23
Dossier: 36176
Indiener(s): Peter Kwint (SP)
Onderwerpen: cultuur en recreatie media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36176-36.html