Stemming

Motie van het lid Kwint c.s. over in overleg met de sector zorgen dat de producties die via de investeringsverplichting het licht zien bijdragen aan fair pay

58,4 %
41,6 %


SP

PvdA

CDA

Groep Van Haga

Fractie Den Haan

FVD

Volt

Omtzigt

SGP

VVD

JA21

D66

PvdD

CU

BBB

BIJ1

DENK

GL

PVV


Nr. 23 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S.

Voorgesteld 22 maart 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat deze wet mede beoogt om mensen die bijdragen aan het creëren van Nederlandse audiovisuele producties een betere positie te geven;

verzoekt het kabinet in overleg met de sector ervoor zorg te dragen dat de producties die via de investeringsverplichting het licht zullen zien, ook een bijdrage leveren aan het bereiken van fair pay binnen de Nederlandse audiovisuele sector,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kwint

Mohandis

Westerveld

Wuite


Motie van het lid Kwint c.s. over in overleg met de sector zorgen dat de producties die via de investeringsverplichting het licht zien bijdragen aan fair pay

2023-03-22
Dossier: 36176
Indiener(s): Peter Kwint (SP), Lisa Westerveld (GL), Mohammed Mohandis (PvdA)
Onderwerpen: cultuur en recreatie media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36176-23.html