Stemming

Amendement van het lid Werner c.s. ter vervanging van nr. 17 over het in artikel 3.29f vervangen van het criterium 'in overwegende mate' door een minimumpercentage van 75%

60,4 %
38,9 %


Fractie Den Haan

BBB

Volt

VVD

PVV

BIJ1

SGP

SP

FVD

D66

Groep Van Haga

PvdA

PvdD

Omtzigt

CU

GL

CDA

DENK

JA21


Nr. 26 AMENDEMENT VAN HET LID WERNER C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 171

Ontvangen 27 maart 2023

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt in het voorgestelde artikel 3.29f, onder a en b, «in overwegende mate» vervangen door «voor ten minste 75 procent».

Toelichting

In het wetsvoorstel invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product zijn vier criteria opgesteld waarvan een productie aan twee van de vier moet voldoen. Twee hiervan bevatten taalvereisten, namelijk criteria a en b. Om te voldoen aan het criterium onder a moet het originele scenario in overwegende mate in het Nederlands of Fries zijn opgesteld. Onder b geldt dat de hoofdpersonages zich in overwegende mate in het Nederlands of Fries moeten uitdrukken. Met «in overwegende mate» wordt in beide onderdelen gedoeld op in ieder geval meer dan de helft. Op deze manier zijn bijvoorbeeld anderstalige dialogen binnen een voor het overige Nederlandstalig scenario mogelijk. Indieners van het amendement vinden het wenselijk dat het percentage Nederlands of Fries in de producties hoger ligt om zo het Nederlands cultureel audiovisueel product nog beter tot zijn recht te laten komen. Daarom wordt middels dit amendement voorgesteld dat bij criteria a en b een percentage geldt van 75%.

Werner Martin Bosma Pouw-Verweij Van der Plas


Amendement van het lid Werner c.s. ter vervanging van nr. 17 over het in artikel 3.29f vervangen van het criterium 'in overwegende mate' door een minimumpercentage van 75%

2023-03-27
Dossier: 36176
Indiener(s): Nicki Pouw-Verweij (BBB), Caroline van der Plas (BBB), Lucille Werner (CDA), Martin Bosma (PVV)
Onderwerpen: cultuur en recreatie media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36176-26.html