Kamerstuk 36176-28

Amendement van het lid Werner c.s. ter vervanging van nr. 20 over regelen dat alle producties met uitzondering van sport als Nederlands cultureel audiovisueel product kunnen kwalificeren

Dossier: Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product


Nr. 28 AMENDEMENT VAN HET LID WERNER C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 201

Ontvangen 27 maart 2023

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel A, vervallen in het voorgestelde artikel 3.29a de begripsbepalingen van «animatie», «documentairefilm», «documentaireserie», «dramaserie» en «speelfilm».

II

In artikel I, onderdeel B, wordt in het voorgestelde artikel 3.29f, aanhef, «die een documentairefilm, documentaireserie, dramaserie of speelfilm is, en» vervangen door «niet zijnde een verslag of de weergave van een of meer sportevenementen of sportwedstrijden, die».

Toelichting

Nederlandse cultureel audiovisueel producten zijn waardevol omdat ze onze identiteit vertegenwoordigen, het verbindt ons en geeft kennis over onszelf, over anderen en over de samenleving. Het is belangrijk dat naast het toegenomen internationale aanbod de kijker in Nederland toegang heeft tot aanbod waarin deze zichzelf en de directe wereld om zich heen kan herkennen. Daarom wordt met dit wetsvoorstel een investeringsverplichting voor grote streamingsdiensten opgelegd. De bedoeling is om het Nederlands cultureel audiovisueel product te beschermen en te waken voor een verdringingsmechanisme van internationale content.

In het huidige wetsvoorstel wordt voorgesteld dat enkel documentaire- of speelfilms en documentaire- of dramaseries in aanmerking komen voor deze investeringsverplichting. Indiener van dit amendement is van mening dat niet alleen (documentaire- of speel)films en (documentaire- of drama)series waardevolle producties zijn, maar dat alle Nederlandse producties dat zijn. Daarom wordt met dit amendement voorgesteld om de genoemde genres te schrappen en alle genres, met uitzondering van sport, onder deze wet te laten vallen. Bijkomend voordeel is dat er goed ingespeeld kan worden op innovaties.

Werner Van Strien Martin Bosma Pouw-Verweij Van der Plas