Kamerstuk 36176-12

Amendement van het lid Martin Bosma over schrappen van het criterium dat Nederlands cultureel audiovisueel product gebaseerd is op een origineel Nederlands of Fries literair werk en het cumulatief maken van de overige criteria

Dossier: Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product

Gepubliceerd: 21 maart 2023
Indiener(s): Martin Bosma (PVV)
Onderwerpen: cultuur en recreatie media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36176-12.html
ID: 36176-12

Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID MARTIN BOSMA

Ontvangen 21 maart 2023

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt het voorgestelde artikel 3.29f als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef vervalt «ten minste twee van».

2. Onderdeel c vervalt.

Toelichting

De Staatssecretaris beoogt met haar wetswijziging bij te dragen tot de Nederlandse identiteit. Cruciaal onderdeel van onze identiteit is de taal; hetzij Nederlands, hetzij Fries.

Daarom moet het scenario van elke serie of film die gefinancierd wordt vanuit de investeringsverplichting in de Nederlandse of Friese taal zijn geschreven, drukken de hoofdpersonen zich (overwegend) uit in het Nederlands of Fries en houdt het hoofdthema verband met de Nederlandse cultuur, geschiedenis, maatschappij of politiek.

Martin Bosma