Kamerstuk 36176-9

Amendement van de leden Wuite en Mohandis over het verlagen van de omzetdrempel naar € 2 miljoen

Dossier: Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product

Gepubliceerd: 10 februari 2023
Indiener(s): Mohammed Mohandis (PvdA)
Onderwerpen: cultuur en recreatie media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36176-9.html
ID: 36176-9

Nr. 9 AMENDEMENT VAN DE LEDEN WUITE EN MOHANDIS

Ontvangen 10 februari 2023

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel B, wordt in het voorgestelde artikel 3.29e, vierde lid, «€ 10 miljoen» vervangen door «€ 2 miljoen».

II

In artikel I, onderdeel B, wordt in het voorgestelde artikel 3.29h, tweede lid, «€ 10 miljoen» vervangen door «€ 2 miljoen».

Toelichting

Dit amendement verlaagt de omzetdrempel in het wetsvoorstel van € 10 miljoen naar € 2 miljoen. Dit brengt de drempel in lijn met omringende Europese landen, en bevordert dus een gelijk speelveld. Daarbij zal deze verlaging van de omzetdrempel bijdragen aan het versterken van de duurzame impact van de wet en versterkt deze verlaging de diversiteit en pluriformiteit van het aanbod ten goede van de creatieve industrie, Nederlandse makers en de culturele sector in den brede.

Wuite Mohandis