Kamerstuk 36176-24

Motie van de leden Kwint en Wuite over onderzoek naar een investeringsverplichting of heffing gericht op audiostreamingpartijen ter ondersteuning van de Nederlandse audiosector

Dossier: Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product

Gepubliceerd: 22 maart 2023
Indiener(s): Peter Kwint (SP)
Onderwerpen: cultuur en recreatie media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36176-24.html
ID: 36176-24

Nr. 24 MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN WUITE

Voorgesteld 22 maart 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet voornemens is om een investeringsverplichting ten behoeve van het Nederlands cultureel audiovisueel product in te voeren;

constaterende dat audiostreamers niet in dit wetsvoorstel zijn meegenomen;

van mening dat ook in de audiosector in al zijn diversiteit noodzaak bestaat het Nederlands cultureel product te ondersteunen;

verzoekt de regering spoedig te onderzoeken hoe er gekomen kan worden tot een investeringsverplichting of een heffing gericht op audiostreamingpartijen, met als doel het ondersteunen van de Nederlandse audiosector,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kwint

Wuite