Kamerstuk 36176-34

Amendement van het lid Mohandis over het verlagen van de omzetdrempel naar € 2 miljoen

Dossier: Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product

Gepubliceerd: 24 mei 2023
Indiener(s): Mohammed Mohandis (PvdA)
Onderwerpen: cultuur en recreatie media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36176-34.html
ID: 36176-34

26,2 %
73,2 %

CDA

PvdA

GL

Omtzigt

FVD

Fractie Den Haan

SGP

PvdD

JA21

Volt

CU

Groep Van Haga

SP

BIJ1

D66

BBB

VVD

PVV

DENK


Nr. 34 AMENDEMENT VAN HET LID MOHANDIS

Ontvangen 24 mei 2023

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel B, wordt in het voorgestelde artikel 3.29e, vierde lid, «€ 10 miljoen» vervangen door «€ 2 miljoen».

II

In artikel I, onderdeel B, wordt in het voorgestelde artikel 3.29h, tweede lid, «€ 10 miljoen» vervangen door «€ 2 miljoen».

Toelichting

Dit amendement verlaagt de omzetdrempel in het wetsvoorstel van € 10 miljoen naar € 2 miljoen. Dit brengt de drempel in lijn met omringende Europese landen, en bevordert dus een gelijk speelveld. Daarbij zal deze verlaging van de omzetdrempel bijdragen aan het versterken van de duurzame impact van de wet en versterkt deze verlaging de diversiteit en pluriformiteit van het aanbod ten goede van de creatieve industrie, Nederlandse makers en de culturele sector in den brede.

Mohandis