Stemming

Motie van de leden Mohandis en Kwint over een regeling voor het bijdragen aan de ontwikkeling van Nederlandse content

76,5 %
22,8 %


SGP

D66

CU

DENK

VVD

GL

PvdD

FVD

BIJ1

PvdA

JA21

Volt

Omtzigt

CDA

Groep Van Haga

SP

Fractie Den Haan

PVV

BBB


Nr. 22 MOTIE VAN DE LEDEN MOHANDIS EN KWINT

Voorgesteld 22 maart 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat videoplatforms zoals Facebook, TikTok, Instagram en YouTube een groot marktaandeel in Nederland hebben en daarbij hoge advertentie-inkomsten genereren;

constaterende dat in België deze videoplatforms ook vallen onder de stimuleringsregeling en hun bijdrage moeten leveren aan Vlaamse content;

van mening dat iedereen die verdient aan Nederlandse content ook moet bijdragen aan de ontwikkeling ervan;

verzoekt de regering te onderzoeken hoe de Vlaamse regering dit heeft vormgegeven en hoe deze regeling eventueel toepasbaar zou kunnen zijn in Nederland, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Mohandis

Kwint


Motie van de leden Mohandis en Kwint over een regeling voor het bijdragen aan de ontwikkeling van Nederlandse content

2023-03-22
Dossier: 36176
Indiener(s): Peter Kwint , Mohammed Mohandis (PvdA)
Onderwerpen: cultuur en recreatie media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36176-22.html