Wetsvoorstel 35925-XIV - 21 september 2021

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 7 december 2021
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Behandeling wordt voortgezet
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Motie
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Rapport Algemene Rekenkamer
Amendement
Brief regering
Leveren inbreng
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Ter bespreking (procedurevergadering)
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State
In handen van commissie stellen (algemeen)