Kamerstuk 35925-XIV-59

Motie van het lid Vestering over een plan om minimaal 150.000 hectare natuur toe te voegen aan Natuurnetwerk Nederland

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 2 december 2021
Indiener(s): Leonie Vestering (PvdD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XIV-59.html
ID: 35925-XIV-59

26,7 %
73,3 %

Groep Van Haga

CU

DENK

PvdD

SGP

GL

D66

PVV

SP

VVD

CDA

FVD

PvdA

JA21

BBB

Omtzigt

Volt

Fractie Den Haan

BIJ1


Nr. 59 MOTIE VAN HET LID VESTERING

Voorgesteld 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat natuur in crisis is door verzuring, verdroging en versnippering;

constaterende dat het PBL en Wageningen aangeven dat er minstens 150.000 hectare natuur bij moet in Nederland om de natuurdoelen te behalen;

verzoekt de regering om voor de zomer van 2022 een plan op te stellen om minimaal 150.000 extra hectare natuur toe te voegen aan het Natuurnetwerk Nederland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering