Kamerstuk 35925-XIV-77

Motie van het lid Van der Plas over een wetenschappelijke autoriteit inzake natuurherstel en natuurkwaliteit

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 2 december 2021
Indiener(s): Caroline van der Plas (BBB)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XIV-77.html
ID: 35925-XIV-77

36,7 %
63,3 %

PvdD

Fractie Den Haan

SP

CDA

PVV

JA21

CU

Omtzigt

SGP

PvdA

FVD

GL

Volt

D66

DENK

VVD

Groep Van Haga

BBB

BIJ1


Nr. 77 MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS

Voorgesteld 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Planbureau voor de Leefomgeving pleit voor invoering van een wetenschappelijke autoriteit;

constaterende dat er nauwelijks wetenschappelijke onderbouwing is over herstelmaatregelen voor natuur;

overwegende dat het ontbreken van wetenschappelijke onderbouwing leidt tot juridisch zwakke vergunningverlening;

verzoekt het kabinet om zo snel mogelijk een wetenschappelijke autoriteit in te richten die de monitoring en maatregelen gericht op natuurherstel controleert en de natuurkwaliteit in beeld brengt, en de Kamer uiterlijk 1 maart te informeren over de voortgang,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Plas