Stemming

Motie van de leden Wassenberg en Tjeerd de Groot over het verbieden van het levend koken van kreeften en krabben

96,7 %
3,3 %


PVV

CU

CDA

D66

DENK

Omtzigt

GL

PvdA

FVD

BIJ1

Volt

PvdD

JA21

Groep Van Haga

SP

BBB

SGP

VVD

Fractie Den Haan


Nr. 67 MOTIE VAN DE LEDEN WASSENBERG EN TJEERD DE GROOT

Voorgesteld 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese voedselautoriteit EFSA al in 2005 concludeerde dat kreeften, krabben, octopussen en inktvissen complex gedrag vertonen en pijn kunnen ervaren;

overwegende dat de hoeveelheid wetenschappelijk bewijs die deze conclusie ondersteunt sindsdien enorm is gegroeid;

constaterende dat de Britse overheid op basis hiervan heeft besloten dat kreeften, krabben, octopussen en inktvissen wezens met gevoel zijn, wat als een eerste stap gezien wordt om het levend koken van deze dieren te verbieden;

constaterende dat Zwitserland om dezelfde reden het levend koken van krabben en kreeften verbiedt;

verzoekt de regering om stappen te zetten om humane dodingsmethoden voor deze dieren te verplichten en het levend koken van kreeften en krabben te verbieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg

Tjeerd de Groot


Motie van de leden Wassenberg en Tjeerd de Groot over het verbieden van het levend koken van kreeften en krabben

2021-12-02
Dossier: 35925-XIV
Indiener(s): Tjeerd de Groot (D66), Frank Wassenberg (PvdD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XIV-67.html