Stemming

Motie van het lid Vestering over een plan om minimaal 150.000 hectare natuur toe te voegen aan Natuurnetwerk Nederland

26,7 %
73,3 %


CDA

CU

FVD

PvdA

JA21

BBB

Omtzigt

DENK

PvdD

Volt

Fractie Den Haan

SGP

GL

D66

PVV

Groep Van Haga

BIJ1

SP

VVD


Nr. 59 MOTIE VAN HET LID VESTERING

Voorgesteld 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat natuur in crisis is door verzuring, verdroging en versnippering;

constaterende dat het PBL en Wageningen aangeven dat er minstens 150.000 hectare natuur bij moet in Nederland om de natuurdoelen te behalen;

verzoekt de regering om voor de zomer van 2022 een plan op te stellen om minimaal 150.000 extra hectare natuur toe te voegen aan het Natuurnetwerk Nederland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering


Motie van het lid Vestering over een plan om minimaal 150.000 hectare natuur toe te voegen aan Natuurnetwerk Nederland

2021-12-02
Dossier: 35925-XIV
Indiener(s): Leonie Vestering (PvdD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XIV-59.html