Kamerstuk 35925-XIV-28

Motie van de leden Graus en Wassenberg over een levenslang verbod op het houden van dieren voor recidiverende dierenbeulen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 2 december 2021
Indiener(s): Dion Graus (PVV), Frank Wassenberg (PvdD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XIV-28.html
ID: 35925-XIV-28

68,7 %
31,3 %

GL

SGP

DENK

Omtzigt

Volt

BIJ1

VVD

Fractie Den Haan

D66

BBB

PVV

PvdD

CDA

CU

FVD

SP

Groep Van Haga

PvdA

JA21


Nr. 28 MOTIE VAN DE LEDEN GRAUS EN WASSENBERG

Voorgesteld 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering een levenslang verbod op het houden van dieren mogelijk te maken voor recidiverende dierenbeulen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus

Wassenberg