Stemming

Motie van het lid Grinwis c.s. over geen gronden meer in eenjarige pacht uitgeven

85,3 %
14,7 %


CU

DENK

D66

BIJ1

PvdD

GL

CDA

Omtzigt

Volt

VVD

SGP

BBB

PvdA

Fractie Den Haan

SP

Groep Van Haga

JA21

FVD

PVV


Nr. 50 MOTIE VAN HET LID GRINWIS C.S.

Voorgesteld 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat steeds meer marktpartijen, zoals ASR, Rabobank en Vitens, boeren via pachtcontracten belonen voor een duurzame bedrijfsvoering en een goede zorg voor de bodem;

constaterende dat het Rijksvastgoedbedrijf beschikt over 40.000 hectare agrarische grond, welke in erfpacht en ook in pacht wordt uitgegeven, maar daarbij op grote schaal eenjarige pachtcontracten hanteert;

overwegende dat deze invloedrijke positie in de agrarische keten de verantwoordelijkheid met zich meebrengt om boeren in staat te stellen op een duurzame manier voedsel te produceren;

overwegende dat goede zorg voor de bodem alleen maar kan wanneer boeren langjarig zekerheid hebben over hun pachtcontract, zodat langetermijninvesteringen kunnen worden gedaan;

verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat het Rijksvastgoedbedrijf geen gronden meer in eenjarige pacht uitgeeft;

verzoekt de regering een regeling in het leven te roepen die boeren pachtkorting geeft op de gronden die zij pachten van het Rijksvastgoedbedrijf als zij werken aan een duurzame bedrijfsvoering, en daarbij zo veel mogelijk aansluiting te zoeken bij bestaande certificeringsprogramma's op het gebied van duurzaamheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grinwis

Boswijk

Tjeerd de Groot

Van Campen


Motie van het lid Grinwis c.s. over geen gronden meer in eenjarige pacht uitgeven

2021-12-02
Dossier: 35925-XIV
Indiener(s): Tjeerd de Groot (D66), Thom van Campen (VVD), Derk Boswijk (CDA), Pieter Grinwis (CU)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XIV-50.html