Stemming

Motie van de leden Bromet en Thijssen over provincies wijzen op mogelijkheden om boeren zonder opvolger uit te kopen

28,7 %
71,3 %


CDA

SGP

FVD

D66

SP

PvdD

VVD

PvdA

Groep Van Haga

CU

PVV

Fractie Den Haan

BIJ1

Volt

BBB

JA21

DENK

GL

Omtzigt


Nr. 48 MOTIE VAN DE LEDEN BROMET EN THIJSSEN

Voorgesteld 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat landbouw en natuur worden geplaagd door verschillende problemen, van te veel stikstof en nitraat, natuur en biodiversiteit, gebrekkige waterkwaliteit en klimaat tot het verdienvermogen van boeren en het gebrek aan opvolgers;

overwegende dat eigendom van de (agrarische) grond ons helpt de oplossingen dichterbij te brengen;

overwegende dat via een grondbeleid gebaseerd op een eerste recht van koop door overheden, de vicieuze cirkel van schaalvergroting, schulden, overproductie en lage prijzen doorbroken kan worden;

verzoekt de regering om provincies te wijzen op de mogelijkheden die de Wet voorkeursrecht gemeenten biedt om met voorrang boeren zonder opvolger uit te kopen en de hierdoor vrijkomende gronden in te zetten voor natuur, landschapsbehoud, emissiereductie en extensivering van de landbouw,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bromet

Thijssen


Motie van de leden Bromet en Thijssen over provincies wijzen op mogelijkheden om boeren zonder opvolger uit te kopen

2021-12-02
Dossier: 35925-XIV
Indiener(s): Joris Thijssen (PvdA), Laura Bromet (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XIV-48.html