Stemming

Motie van de leden Grinwis en Tjeerd de Groot over het inventariseren van de grootste knelpunten voor palingmigratie

97,3 %
2,7 %


VVD

PVV

SP

SGP

PvdA

BIJ1

GL

CDA

BBB

Omtzigt

JA21

Volt

Groep Van Haga

FVD

CU

Fractie Den Haan

DENK

PvdD

D66


Nr. 51 MOTIE VAN DE LEDEN GRINSWIS EN TJEER DE GROOT

Voorgesteld 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit het jaarlijkse onderzoek van de ICES blijkt dat het slecht gaat met de paling in de Europese wateren en dat dit onder meer veroorzaakt wordt door watergemalen, waterkrachtcentrales en andere kunstwerken;

overwegende dat uit de recente evaluatie van het Nederlandse aalherstelplan blijkt dat sterfte van de paling door Nederlandse waterwerken nog altijd substantieel is met uitschieters tot wel 56% van de migrerende palingen bij bepaalde types watergemalen;

overwegende dat uit onderzoek van RAVON blijkt dat 40% van de Nederlandse wateren door barrières niet bereikbaar is voor paling;

verzoekt de regering om in Europees verband aan te dringen op het inventariseren van de grootste knelpunten van palingmigratie en te pleiten voor een plan om de doorlaatbaarheid te vergroten;

verzoekt de regering tevens om de grootste knelpunten voor de palingmigratie in Nederlandse wateren te inventariseren en in samenwerking met de waterbeheerders een voorstel te doen om deze beter doorlaatbaar te maken voor paling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grinwis

Tjeerd de Groot


Motie van de leden Grinwis en Tjeerd de Groot over het inventariseren van de grootste knelpunten voor palingmigratie

2021-12-02
Dossier: 35925-XIV
Indiener(s): Tjeerd de Groot (D66), Pieter Grinwis (CU)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XIV-51.html