Stemming

Motie van de leden Wassenberg en Graus over een kostendekkende bijdrage aan wildopvangcentra en dierenambulances voor gemaakte kosten in verband met de vogelgriep

44,0 %
56,0 %


SGP

VVD

CDA

PVV

SP

D66

BBB

PvdD

JA21

CU

Volt

Fractie Den Haan

PvdA

BIJ1

DENK

GL

FVD

Omtzigt

Groep Van Haga


Nr. 63 MOTIE VAN DE LEDEN WASSENBERG EN GRAUS

Voorgesteld 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat wildopvangcentra en dierenambulances opdraaien voor 50% van de gemaakte kosten voor het opruimen van met vogelgriep besmette kadavers en het verzorgen van dieren met vogelgriep;

constaterende dat vogelgriep niet incidenteel, maar jaarrond aanwezig is;

verzoekt de regering te komen met een plan voor een kostendekkende bijdrage aan wildopvangcentra en dierenambulances voor gemaakte kosten in verband met de vogelgriep,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg

Graus


Motie van de leden Wassenberg en Graus over een kostendekkende bijdrage aan wildopvangcentra en dierenambulances voor gemaakte kosten in verband met de vogelgriep

2021-12-02
Dossier: 35925-XIV
Indiener(s): Dion Graus (PVV), Frank Wassenberg (PvdD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XIV-63.html