Kamerstuk 35925-XIV-76

Motie van het lid Van der Plas over een doelgericht beleid voor stikstof en nitraat

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 2 december 2021
Indiener(s): Caroline van der Plas (BBB)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XIV-76.html
ID: 35925-XIV-76

58,7 %
41,3 %

D66

VVD

CDA

PVV

Groep Van Haga

SGP

FVD

BIJ1

Volt

PvdA

CU

DENK

JA21

SP

GL

BBB

PvdD

Omtzigt

Fractie Den Haan


Nr. 76 MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS

Voorgesteld 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het huidige beleid een middelenbeleid is;

constaterende dat doelen niet gehaald gaan worden als het gaat om de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water;

overwegende dat generiek beleid steeds minder effectief is omdat omstandigheden niet overal gelijk zijn;

verzoekt het kabinet om in zijn langetermijnvisies een doelgericht beleid voor stikstof en nitraat te implementeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Plas