Kamerstuk 35925-XIV-48

Motie van de leden Bromet en Thijssen over provincies wijzen op mogelijkheden om boeren zonder opvolger uit te kopen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 2 december 2021
Indiener(s): Laura Bromet (GL), Joris Thijssen (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XIV-48.html
ID: 35925-XIV-48

28,7 %
71,3 %

CDA

SGP

FVD

PvdA

Groep Van Haga

CU

PVV

Volt

BBB

JA21

DENK

D66

SP

PvdD

VVD

Fractie Den Haan

BIJ1

GL

Omtzigt


Nr. 48 MOTIE VAN DE LEDEN BROMET EN THIJSSEN

Voorgesteld 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat landbouw en natuur worden geplaagd door verschillende problemen, van te veel stikstof en nitraat, natuur en biodiversiteit, gebrekkige waterkwaliteit en klimaat tot het verdienvermogen van boeren en het gebrek aan opvolgers;

overwegende dat eigendom van de (agrarische) grond ons helpt de oplossingen dichterbij te brengen;

overwegende dat via een grondbeleid gebaseerd op een eerste recht van koop door overheden, de vicieuze cirkel van schaalvergroting, schulden, overproductie en lage prijzen doorbroken kan worden;

verzoekt de regering om provincies te wijzen op de mogelijkheden die de Wet voorkeursrecht gemeenten biedt om met voorrang boeren zonder opvolger uit te kopen en de hierdoor vrijkomende gronden in te zetten voor natuur, landschapsbehoud, emissiereductie en extensivering van de landbouw,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bromet

Thijssen