Kamerstuk 35925-XIV-82

Motie van het lid Van der Plas over het in beeld brengen welk type agrarische bedrijven onder de lage-inkomensgrens zitten

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 2 december 2021
Indiener(s): Caroline van der Plas (BBB)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XIV-82.html
ID: 35925-XIV-82

60,0 %
40,0 %

BBB

SGP

Fractie Den Haan

VVD

CU

BIJ1

PvdA

PVV

GL

DENK

Groep Van Haga

Volt

JA21

D66

CDA

SP

FVD

Omtzigt

PvdD


Nr. 82 MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS

Voorgesteld 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat structureel jaarlijks een derde van de land- en tuinbouwbedrijven een gezinsinkomen onder de lage-inkomensgrens heeft;

constaterende dat Wageningen Economic Research kan onderzoeken of er sprake is van langdurige armoede onder agrarische gezinnen;

verzoekt de regering specifieker in beeld te brengen welk type bedrijven, en gedurende welke periode, onder de lage-inkomensgrens zitten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Plas