Wetsvoorstel 35517 - 3 juli 2020
Indiener: Kajsa Ollongren (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Onbekend