Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 10 maart 2021
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Amendement
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Nota van wijziging
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Agenderen - wetgevingsoverleg
Nota van wijziging
Amendement
Agenderen - wetgevingsoverleg
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief regering
Amendement
Amendement
Amendement
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)